Video

Minigame: Lật ly úp lên ly

LP Entertainment 16/04/2020 11:18

Mỗi người chơi có 3 ly giấy. Người chơi sẽ dùng tay chồng ly giấy vào ly nhựa, ai hoàn thành trước sẽ là người chiến thắng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất