Video

Minigame: Lật bài tạt nước

LP Entertainment 22/03/2020 10:32

Hai người chơi lần lượt lật các lá bài lên, lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng tạt nước người thua.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất