Video

Minigame: Đẩy chanh bằng chuối

LP Entertainment 08/04/2020 10:11

Hai người chơi chỉ được dùng eo điều khiển quả chuối để đẩy chanh. Ai đẩy chanh về đích trước là người chiến thắng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất