Video

Mini game: Cham Cham Cham

LP Entertainment 29/04/2020 19:00

'Cham Cham Cham' là trò chơi của Hàn Quốc. Một trong hai người chơi nói 'Cham Cham Cham' và chỉ tay về một hướng, người chơi còn lại không được xoay đầu theo hướng chỉ tay. Nếu thua cuộc phải dùng chảo để đỡ, người thắng cuộc sẽ dùng búa đánh vào người thua cuộc.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất