Video

Mặt hàng đang có giá nhất và chuyện ký hợp đồng thời Covid-19

Dang Tran + Thanh Xuân 26/02/2020 14:42

Ký hợp đồng lúc bình thường thì có gì khác với ký hợp đồng thời dịch bệnh? Ngoài ra thì bạn có biết giá một ổ bánh mì được quy đổi như thế nào trong thời dịch Covid-19?

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất