JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mascot cà khịa nhầm đối tượng và cái kết

Người mặc mascot nhún nhảy trêu nhân viên bảo vệ nhưng không ngờ người chú thú nhồi bông này đang trêu ghẹo cũng là một dancer đích thực.