Video

Lũ trẻ tụ tập đá bóng tháo chạy tán loạn khi thấy công an

Hân 26/08/2021 06:02

Tụ tập đá banh ngoài đường, đám trẻ nhanh chân tháo chạy khi phát hiện lực lượng phòng dịch đi tuần tra.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất