JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lũ trẻ hồ hởi khi xem "chú ong" múa quạt

Nhiều đứa trẻ hào hứng đứng vây quanh nam thanh niên giả làm "chú ong" nhảy và múa quạt trên nền nhạc sôi động.