JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Lê Bích và những câu chuyện "Xin - Cho" trong xã hội ngày nay

Mọi người thường cầu xin những điều mình chưa có nhưng đời không cho không ai thứ gì bao giờ. Nhiều khi cầu xin đổi đời thì biết đâu lại đổi đời thật. Cùng xem câu chuyện "Xin - Cho" của Lê Bích bụng phệ

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật