Video

Lê Bích và những câu chuyện "Xin - Cho" trong xã hội ngày nay

Dang Tran + Thanh Xuân 25/02/2020 11:00

Mọi người thường cầu xin những điều mình chưa có nhưng đời không cho không ai thứ gì bao giờ. Nhiều khi cầu xin đổi đời thì biết đâu lại đổi đời thật. Cùng xem câu chuyện "Xin - Cho" của Lê Bích bụng phệ

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất