JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lần đầu trai Tây dùng đũa ăn cơm

Phần lớn người châu Á đều sử dụng đùa. Tuy nhiên dụng cụ đơn giản và thuận tiện này xem ra lại làm khó khó rất nhiều người phương tây.