Video

Kỹ xảo biến bao tải xanh thành trăn khổng lồ trong phim Trung Quốc

Điệp 27/05/2021 15:30

Hóa ra con trăn khổng lồ trong phim là một bao tải màu xanh được đoàn làm phim buộc đầu để kéo đi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất