Video

Kỹ thuật hát bằng cuống họng của người Mông Cổ

Điền 10/02/2020 13:41

Batzogrig Vaanchig là một ca sĩ người Mông Cổ hiếm hoi giữ kỹ thuật hát bằng cuống họng (Tuvan). Giọng hát của anh vang xa như một chiếc chuông đồng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất