JavaScript is off. Please enable to view full site.

'Không nói tên bố sớm! Cậu được nhận việc rồi'

TTC

Trình độ trung bình, hồ sơ cẩu thả, thái độ nghênh ngang mà dám xin vào cơ quan này...