Video

Không có máy đánh trứng, thanh niên dùng quạt máy tạo bọt cà phê

Oanh 27/03/2020 08:30

Không có máy đánh trứng, thanh niên dùng quạt máy để tạo bọt cà phê. Đó cũng là một ý tưởng đột phá.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất