Khinh công Võ Đang ngoài đời thực có giống như trong phim ảnh?

Video

Đăng lúc 05:25 | 08-03-2020

Khinh công thực thụ không bay lượn như trong phim, nhưng kỹ năng nhảy cao hay tiếp đất nhẹ nhàng của khinh công Võ Đang là điều hoàn toàn thực tế.

CHUYÊN MỤC