Khi thầy tôi muốn kiểm tra đường truyền mạng để học online

Video

Đăng lúc 10:20 | 29-09-2021

Để thử độ ổn định của đường truyền trong lúc học online, thầy giáo cùng học sinh cùng lúc hát bài "Bắc kim thang" và kết quả thành một cái chợ!

CHUYÊN MỤC