Video

Khi nhân viên IT làm phiếu thăm dò tăng lương

Điệp 12/05/2022 10:12

"Có phải sếp đang trêu đùa chúng em đúng không?", tập thể nhân viên said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất