Video

Khai báo y tế không trung thực mùa dịch Corona: Khổ mình, hại người!

LP Entertainment 09/03/2020 15:33

Dịch Corona đang là mối de dọa lớn của toàn xã hội. Khai báo y tế trung thực và tự giác cách ly là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Làm ngược lại điều đó thì chỉ khổ mình, hại người!

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất