Video

Khách 'đứng hình' khi thợ cắt tóc đúng theo yêu cầu

Điệp 09/12/2021 06:30

Khi bạn cắt tóc theo đúng yêu cầu của khách nhưng vẫn bị trách.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất