JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kênh đào xây 42 năm, sụp trong 24 tiếng, đổ thừa do 'chuột'

Kênh đào Jharkhand (Ấn Độ) vừa hoàn thành sau 42 năm xây dựng đã bị cuốn trôi chỉ trong 24 giờ.