Video

Husky phá đồ còn già mồm lươn lẹo với cô chủ

Điệp 09/01/2022 10:30

Chú chó Husky 'cãi chày cãi cối' khi bị cô chủ hỏi "Ai cắn đồ trong nhà?" nhưng rồi cuối cùng cũng phải nhận tội.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất