Video

Husky bị chú chó đánh vì sen chơi trò 'gắp lửa bỏ tay người'

Điệp 20/05/2022 11:46

"Hiểu nhầm rồi! Tao có đánh mày đâu! Thằng sen đánh đó", Husky said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất