Video

Hươu cao cổ đánh nhau

Điền 16/01/2020 10:54

Hai con vật liên tục dùng cổ quật vào nhau khiến người xem bật cười.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất