Video

Học sinh Thái Lan làm vạch kẻ đường 3D giúp người đi bộ an toàn

BÌNH AN (Nguồn: SCMP) 30/11/2019 07:21

Một nhóm gồm khoảng 50 học sinh và tình nguyện viên đã làm vạch kẻ đường 3D (3 chiều) ở Bangkok (Thái Lan), giúp các tài xế chú ý hơn tới phần vạch sang đường và để người đi bộ an toàn hơn. Nguồn: SCMP

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất