Video

Học sinh chơi trò 'bịt mắt chuyền bột'

Nguyên 09/03/2020 13:30

Các học sinh chơi trò 'bịt mắt chuyền bột'. Dù khéo léo đến đâu thì vẫn phải dính bột lên người.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất