Video

'Hoàng thượng' tự vặn vòi lấy nước uống cho đã khát

Đô 01/09/2020 08:28

"Chú mèo này khôn đấy! Lỡ tay mở vòi nước nóng thì rụng hết ria mép', một người dùng hài hước.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất