Video

'Hoàng thượng' trả giá vì không nghe lời còn làm hư máy cạo lông

Hân 23/12/2020 13:45

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt... cho chừa cái tội đánh đá", một người dùng hài hước khi xem video.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất