JavaScript is off. Please enable to view full site.

"Hoàng thượng" ngồi chắp chân van xin đồ ăn

Chú mèo với khuôn mặt rầu rĩ vứt bỏ "hết liêm sĩ" để van xin đồ ăn trên bàn khiến nhiều người xem không nhịn được cười.