JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai thanh niên diễn cảnh đánh nhau như phim hành động

Hai thanh niên biểu diễn đấu võ rất ăn ý, từ cách ra đòn đến những cú ngã nhìn chẳng khác gì phim hành động.