Video

Hai ôtô tông vào đít nhau 'rất nhịp nhàng' khi lùi ra đường

Điệp 22/07/2021 13:15

Tình huống hi hữu xảy ra ở Sao Paolo (Brazil), khi chiếc Chevrolet lùi ra khỏi một trung tâm sửa chữa ôtô thì bên kia đường chiếc Honda Civic cũng lùi ra khỏi nhà.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất