Video

Hai người đàn ông bắt tay giảng hòa sau va chạm giao thông

Hân 21/01/2021 08:50

Sau va chạm giao thông, hai người đàn ông chủ động bắt tay giảng hòa, bỏ qua cho nhau.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất