Video

Hai người chơi cờ tướng bối rối với các 'Gia Cát Lượng' vây quanh

Đô 18/12/2020 09:14

Cờ tướng có hai người chơi nhưng ba ông ngồi ngoài làm "Gia Cát Lượng" chỉ huy loạn cả bàn cờ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất