JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hài hước cảnh cô giáo cổ vũ học sinh thi kéo co

Người dùng mạng xã hội thích thú với cảnh cô giáo cổ vũ nhiệt tình cho các học trò đang thi kéo co tại một trường trung học ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nguồn: Weibo