JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai cụ bà yêu đời nhảy múa đám cưới

Hai cụ bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất yêu đời, cùng con cháu nhảy trong đám cưới.