Video

Hai chú vịt hạ cánh xuống hồ nước như máy bay

Điệp 09/10/2021 15:02

Con thứ nhất đáp xuống hồ chẳng khác gì boeing, còn con thứ hai thì như tiêm kích.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất