Video

Hai chàng trai chơi trò bịt mặt đánh nhau bị bạn 'chơi khăm'

Đô 05/12/2020 08:11

Hai chàng trai chơi trò bịt mặt đánh nhau và nhờ người bạn đứng ra làm trọng tài, nhưng không ngờ rằng vị trọng tài này quả là biết "chơi khăm" bạn.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất