Golden ngồi buồn bị chú chó tè vào người

Video

Đăng lúc 21:08 | 24-05-2022

"Đang buồn gặp phải thằng ngáo, điên dễ sợ", Golden said.

CHUYÊN MỤC