Video

Golden gọi husky ra uống cạn thau nước để lấy cây xúc xích

Điệp 07/12/2021 10:26

"Xúc xích dưới thau nước kìa! Mày uống cạn nước đi để tao lấy cho!" - Golden said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất