Video

Góc quay giải mã màn ảo thuật hô biến bóng bay thành chim bồ câu

Điệp 14/01/2022 08:01

Chàng trai hô biến quả bóng bay thành chim bồ câu rất nhanh nhưng dưới góc quay tua chậm thì mọi thứ rất rõ ràng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất