Video

Giun đất khổng lồ dài hơn 1 mét ở Kon Tum

Hân 23/11/2020 11:18

Con giun đất khổng lồ dài khoảng 1,2 m được nam thanh niên phát hiện khi nó đang bò trong vườn sắn ở Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum).

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất