Video

Giao hàng bằng flycam trong mùa dịch Covid-19

Nguyên 08/04/2020 13:00

Một y tưởng độc đáo đến từ các nhân viên giao hàng nhanh, vừa ổn định công việc vừa phòng tránh dịch Covid-19.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất