Video

Giám khảo Got Talent ngượng chín mặt vì thiếu lòng kiên nhẫn

Điệp 26/02/2021 12:59

Chờ 2 phút không hiểu chàng trai vẽ gì, vị giám khảo chương trình Mexico's Got Talent bấm nút loại. Khi tác phẩm hoàn thiện, cả hội trường vỡ òa làm ông ngượng chín mặt.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất