JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giải trí cuối tuần: Sức mạnh của đồng tiền (tập 16)

"Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền".