JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giải trí cuối tuần: Những kiểu người khó hiểu (Tập 12)

Gặp cái gì cũng xin, hay chê, lúc dễ lúc khó thất thường... là những kiểu người khó hiểu mà ta cần nắm bắt và có những ứng xử hợp lý.