Video

Giải cứu voi 72 tuổi gục ngã vì lạnh

Hân 30/12/2020 08:27

Con voi Plybanye 72 tuổi ở trại voi tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) nằm gục dưới đất vì trời lạnh. Rất may các nhân viên chăm sóc phát hiện, giải cứu kịp thời.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất