JavaScript is off. Please enable to view full site.

Gấu nhảy múa như đang đi vũ trường

Camera đặt trong rừng phía bắc Romania ghi được cảnh một con gấu đang "nhảy như chưa từng được nhảy", nhưng hóa ra đây chỉ là hành vi bình thường của nó. Nguồn: Newsflare