Video

Gà trống đánh diều hâu lên bờ xuống ruộng vì ức hiếp gà mái

Điệp 16/05/2022 11:41

Thấy kẻ săn mồi rượt gà mái, chú gà trống lao tới đánh diều hâu một trận te tua.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất