Video

Gà mẹ tung đòn hiểm, quật rắn hổ mang tơi bời

Hân 25/11/2020 08:30

Rắn hổ mang bò vào chuồng gà kiếm ăn bị gà mẹ đánh đuổi để bảo vệ ổ trứng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất