Gà mái bị nhắc nhở vì cẩu thả trong việc ấp trứng

Video

Đăng lúc 13:45 | 16-03-2021

Gà mái bị đồng bọn mổ vào đầu nhắc nhở vì nằm ấp trứng mà còn để sót một quả ra ngoài.

CHUYÊN MỤC